Algemene voorwaarden Italissima

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bij Chalet.nl B.V. (KvK 30209634) onder de handelsnaam Italissima (hierna: reisorganisator) geboekte reizen, en moeten gezien worden als verduidelijking en aanvulling op de ANVR-Reizigersvoorwaarden (pdf). De navolgende bepalingen zijn door reisorganisator zelf vastgesteld. Hierover heeft wat betreft de inhoud van deze artikelen geen overleg plaatsgevonden tussen ANVR en Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad. Behoudens de in de voorwaarden zelf toegestane afwijkingen kunnen deze eigen bepalingen geen afbreuk doen aan de ANVR-Reizigers­voorwaarden en zijn uitsluitend bedoeld als aanvulling op de ANVR-Reizigersvoorwaarden daar waar dat vermeld staat in de ANVR-Reizigersvoorwaarden zelf en/of om de positie van de consument verder te versterken.

Totstandkoming overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de reiziger van het aanbod van de reisorganisator inclusief de van toepassing verklaarde voorwaarden. Deze aanvaarding kan de reiziger mondeling uitspreken of per e-mail bevestigen. Ook kan een reiziger deze aanvaarding uiten door een boekingsaanvraag via onze website te verzenden. De plicht tot uitvoeren van het contract door reisorganisator ontstaat op het moment dat boeker de factuur/reserveringsbevestiging van de geboekte reis per e-mail ontvangt. De hoofdboeker is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen voortvloeiend uit de reisovereenkomst voor alle opgegeven personen. De boeker handelt in eigen naam en voor eigen rekening.

Betaling

Na ontvangst van de factuur/reserveringsbevestiging dient binnen 5 dagen minstens de aanbetaling (30% van de reissom, plus reserveringskosten en de premie voor annuleringsverzekering) onder vermelding van het factuurnummer door de reiziger voldaan te worden. Uiterlijk 6 weken voor vertrek dient het restant van de reissom voldaan te worden. Wanneer de reiziger tussen 6 weken en 3 weken voor vertrek boekt, dient het totale bedrag na ontvangst factuur in één keer binnen 3 dagen voldaan te worden. Wanneer de reiziger binnen 3 weken voor vertrek boekt, dient deze na ontvangst factuur per direct het totale bedrag te voldoen en reisorganisator hiervan een bewijs te sturen. Eventuele bankkosten of wisselkoersen zijn voor rekening van de reiziger.

Verzekeringen

Het is mogelijk om via de reisorganisator een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten bij aangegeven verzekeraar. De reisorganisator treedt op als wederverkoper en is niet verantwoordelijk voor de prestaties welke door verzekeraar geleverd worden. Reiziger verklaart zich akkoord met de door verzekeraar gesteld voorwaarden. Reiziger zal zich in geval van schade binnen de in de voorwaarden gestelde termijn wenden tot reisorganisator, welke zal bemiddelen bij eventuele aanspraken tot vergoeding.

Annulering

De in artikel 9.2 van de ANVR-Reizigersvoorwaarden genoemde annuleringskosten, worden vervangen door onderstaande:

In alle gevallen is de reiziger de reisorganisator, per geannuleerde reservering, de premie voor een eventuele annuleringsverzekering, de reserveringskosten en de volgende annuleringkosten verschuldigd:

  • Bij annulering tot 43 dagen voor vertrek: 30% van de reissom;
  • Bij annulering vanaf 42 t/m 29 dagen voor vertrek: 60% van de reissom;
  • Bij annulering vanaf 28 t/m 8 dagen voor vertrek: 90% van de reissom;
  • Bij annulering van 7 dagen voor vertrek tot de dag van vertrek of later: 100% van de reissom.

De overige bepalingen van artikel 9 van de ANVR-Reizigersvoorwaarden blijven van kracht.

Agentschappen en reisleiding

Reisorganisator werkt op onze verschillende bestemmingen samen met agentschappen, particuliere eigenaren of reisleiding van partners. Zij vertegenwoordigen de reisorganisator ter plaatse, maar werken onder eigen verantwoording. Reisorganisator is niet verantwoordelijk voor afwijkende afspraken met deze partijen zonder schriftelijke bevestiging van reisorganisator vooraf aan de reis.

Aankomst- en vertrekdag

Aankomst en vertrek is standaard op zaterdag, afwijkingen hierop worden zowel in het aanbod als in de bevestiging van de reisorganisator vermeld. Op de aankomstdag is het meestal mogelijk vanaf 17.00 uur de accommodatie te betrekken. De reizigers dienen over het algemeen op de vertrekdag voor 9.00 uur de accommodatie te hebben verlaten. De specifieke incheck- en uitchecktijden zoals van toepassing op de geboekte accommodatie worden in de reisdocumenten door reisorganisator bevestigd. Indien de reiziger op de aankomstdag verwacht later aan te komen dan de uiterlijke inchecktijd die in de reisdocumenten aangegeven is, dient de reiziger de contactpersoon van het sleuteladres hierover ruimschoots van te voren te informeren. Reisorganisator kan nimmer aansprakelijk worden gesteld wanneer reiziger voor een gesloten deur arriveert na de uiterlijke inchecktijd, ook niet wanneer reiziger al heeft aangegeven later aan te komen.

Borg

Voor de accommodatie dient vaak bij aankomst borg te worden betaald. Het borgbedrag staat (indien bekend) vermeld in de reisdocumenten. De borg wordt na het verblijf doorgaans contant teruggegeven of teruggestort, als de accommodatie in orde bevonden is. De afhandeling van de borg is voor eigen verantwoordelijkheid van de reiziger, reisorganisator is hier geen partij in.

Accommodatie

De accommodatie kan in werkelijkheid afwijken van de getoonde foto’s, deze zijn uitsluitend een voorbeeld. In de keukenuitrusting zijn niet altijd een koffiezetapparaat en/of kaasschaaf aanwezig. De aanwezige signaalsterkte van internet kan soms niet optimaal zijn. Tevens kan de zenderkeuze van televisie beperkt zijn. De reiziger kan betreffende hun boeking bepaalde wensen met betrekking tot de accommodatie (bijvoorbeeld ligging van de accommodatie) aan reisorganisator aangeven. Een dergelijke wens is te allen tijde een preferentie, waar geen rechten aan ontleend kunnen worden. Soms is de accommodatie eigendom van particulieren, die de accommodatie naar eigen smaak hebben ingericht. Sommige accommodaties kunnen bij een maximale bezetting minder ideaal en vrij krap zijn. Houdt bijvoorbeeld rekening met de hoeveelheid warm water in geval van een kleine boiler. Het is nooit toegestaan met meer deelnemers in een accommodatie te verblijven dan als maximum staat aangegeven, tenzij schriftelijk overeengekomen en in de bevestiging vermeld. De eigenaar / beheerder heeft het recht mensen de toegang tot een accommodatie te ontzeggen wanneer hier niet aan wordt voldaan.

Accommodatieschoonmaak

De kosten van de eindschoonmaak kunnen per accommodatie verschillen. De eindschoonmaak is inbegrepen in de prijs, zelf te verzorgen, of optioneel/verplicht af te kopen. Standaard wordt er vanuit gegaan dat de accommodatie opgeruimd en bezemschoon wordt achtergelaten, dat de keukenhoek en vaat voor eigen verantwoordelijkheid van de reiziger is, dat de vuilnisbakken geleegd zijn en het vuilnis afgevoerd is, tenzij anders aangegeven.

Seizoensinvloeden

Vaak worden in het laagseizoen voorbereidingen getroffen om het seizoen op gang te brengen of af te ronden. De reiziger dient rekening te houden met een mogelijk beperkte openstelling van bijvoorbeeld het zwembad, winkels en restaurants, beperkter aanbod van overige faciliteiten en de mogelijkheid van bouwactiviteiten op de bestemming. Reisorganisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor dergelijke omstandigheden.

Better Holidays

Bij het samenstellen van onze reizen houden we rekening met mensen, milieu, natuur en cultuur, zodat de vakantie niet alleen voor jou bijzonder is, maar ook komende generaties kunnen genieten van aantrekkelijke bestemmingen. Of het nu gaat om vakanties waarbij je geniet van ongerepte natuur, de lokale cultuur beleeft, nieuwe mensen ontmoet of een heerlijk lokaal gerecht proeft; samen werken we aan vakanties die zorgen voor betere plekken en mooiere ervaringen. En daarmee leveren we een belangrijke bijdrage aan de duurzame ontwikkelingen op de bestemming. Voor jou als reiziger, maar ook voor de mensen die op de vakantiebestemming wonen.

Bestrijding seksuele uitbuiting van kinderen

Wij steunen actief de ANVR en Defence for Children – ECPAT in de bestrijding van kinderuitbuiting in vakantielanden. Wij nodigen jou uit met ons alert te zijn en vermoedens van kindermisbruik te melden op www.meldkindersekstoerisme.nl.


Versie 21/11/2019

Deze website plaatst cookies. Door het gebruik van onze site ga je hiermee akkoord. Zie ons privacy-statement.